Tekst venstre kolonne

META VANNBASERT KJØLETAK

Last ned vår Kjøletakbrosjyre her.

Last ned vår Skycooler brosjyre her.

Meta vannbasert kjøletak gir en energiffektiv, helt trekkfri og stille kjøling av rommet. Kjøletaket består av Meta rørregister, med kaldtvanngjennomstrømming, og en av våre tilpassede metallhimlinger, fungerer som en varmeabsorbent og leder bort overskuddsvarmen inn i det strømmende kjølevannet som gjenvinnes til områder med varmebehov.