Tekst venstre kolonne

Karenlyst allè i Oslo

Karenlyst allè i Oslo

Karenlyst allè i Oslo

Karenlyst allè i Oslo

Ptilt/Petrad i Stavanger

Ptil/Petrad i Stavanger

Ptil/Petrad i Stavanger

Ptil/Petrad i Stavanger

Ptil/Petrad i Stavanger