Tekst venstre kolonne

 

        Salg & Administrasjon, i Oslo                    

Steinar Woxen
                                    Helene B. Fodnæss                                            

Daglig leder / Salgssjef
                                                      Administrasjon / Økonomi
e-post: sw@meta.no                                                       e-post: hf@meta.no
Tlf: 22 06 16 90                                            
                                                      Tlf: 22 06 16 90                             

Mob: 91 85 96 68
                                                      Mob: 95 33 16 44

                             Produksjon, i Ålen                    

John Morten Ødegård       Asgeir Ramsfjell   
Morten Ingebrigtsvoll
Fabrikkssjef / Innkjøpssjef         Teknisk leder/Technical manager
Produksjonssjef
e-post: j.odegard@meta.no         e-post: a.ramsfjell@meta.no e-post: mi@meta.no
Mob: 90 84 16 35         Mob:    47 46 68 64 Mob: 48 23 52 09
     
Morten Lillevold        Stig Østby Atle Kulbotten
Ing. / Ordrebehandling         Konstruktør Ing. / Ordrebehandling
e-post: ml@meta.no         e-post: stig@meta.no e-post: ak@meta.no
Mob: 41 93 07 70         Mob:    95 14 01 20 Mob: 94 84 60 25

 

Transport/spedisjon

      Marius Hegseth
        Logistikk
        e-post: m.hegseth@meta.no
        Mob: 91 78 67 13

 

Vil du bli kontaktet av oss? Klikk her for å fylle ut kontaktskjema.