Salg & Administrasjon, i Oslo

Steinar Woxen

Daglig leder / Salgssjef
E-post: sw@meta.no
Mob: 91 85 96 68
Tlf: 22 06 16 90

Helene Svae Fodnæss

Administrasjon / Økonomi
E-post: hf@meta.no
Mob: 95 33 16 44
Tlf: 22 06 16 90

Produksjon, i Ålen

John Morten Ødegård

Fabrikkssjef / Innkjøpssjef
E-post: j.odegard@meta.no
Mob: 90 84 16 35

Asgeir Ramsfjell

Teknisk leder/Technical manager
E-post: a.ramsfjell@meta.no
Mob: 47 46 68 64

Morten Ingebrigtsvoll

Produksjonssjef
E-post: mi@meta.no
Mob: 48 23 52 09

Morten Lillevold

Ing. / Ordrebehandling
E-post: ml@meta.no
Mob: 41 93 07 70

Stig Østby

Konstruktør
E-post: stig@meta.no
Mob: 95 14 01 20

Atle Kulbotten

Ing. / Ordrebehandling
E-post: ak@meta.no
Mob: 94 84 60 25

Transport/spedisjon

Marius Hegseth

Logistikk
E-post: m.hegseth@meta.no
Mob: 91 78 67 13

Ingrid Moan

Logistikk
E-post: i.moan@meta.no

Tonje Smestu

Logistikk
E-post: t.smestu@meta.no

Telefon

+47 22 06 16 90

E-post Oslo

oslo@meta.no

E-post fabrikk

aalen@meta.no