Uttrykket metallhimling brukes generelt, både på aluminium og stål. Gjeldende krav til min. nedbøying er som regel det mest avgjørende for design og dimensjonering.

Standard hvit som RAL 9010 med gl. 20-25. Annen farge leveres i alle NCS- og RAL koder.

I rom hvor det stilles krav til akustisk demping, f.eks. i korridor på skolebygg skal etterklangstiden ikke overstige 1,5s.

På slike anlegg anbefales det at ca. 60% av takflaten utføres perforert ilagt akustikkduk.

I et vanlig cellekontor vil normalt uperforert tilfredsstille kravene til etterklangstid, men de fleste velger noe perforert for å oppnå et "lunere" miljø.

Sort akustikkduk er også kalt miljøduk fordi den har en dobbelfunksjon. Det gir økt absorbent og den tetter himlingen slik at støv og smuss ikke kommer ned i oppholdssonen.

Akustikkduk er som standard ilimt alle perforerte himlingsprodukter om ikke annet er avtalt

META metallhimling er 100% gjenvinnbar.