Vannbasert kjøletak

META kjøletak er basert på vannbåret kjøling og er utviklet og konstruert for å ivareta dagens og morgendagens høye krav til innemiljø i kontor og næringsbygg. Kjøletak absorberer hele varmeoverskuddet der det oppstår. Systemet gir derfor mulighet for og gjennom varmegjenvinning flytte og utnytte overskuddsvarme til et område i bygget.

Meta vannbasert kjøletak gir en energiffektiv, helt trekkfri og stille kjøling av rommet. Kjøletaket består av Meta rørregister, med kaldtvanngjennomstrømming, og en av våre tilpassede metallhimlinger, fungerer som en varmeabsorbent og leder bort overskuddsvarmen inn i det strømmende kjølevannet som gjenvinnes til områder med varmebehov.


Mer info

Tilbake til produkter